VAA voor gratis verwarming en elektriciteit

De elektriciteitskost van de woning van een bedrijfsleider kan je laten betalen door de vennootschap. Deze kost is dan een aftrekbare beroepskost. Vergeet niet de btw te herzien op basis van het voordeel alle aard, indien de btw werd afgetrokken.

De bedrijfsleider wordt hierop belast in de personenbelasting aan de hand van een voordeel alle aard. Dit kan forfaitair of op basis van werkelijke waarde worden bepaald. Voorwaarde om dit forfaitair te bepalen is dat energiecontract en verbruiksmeter op naam van de vennootschap staan.

Opgelet: vanaf 01/01/2022 is voor de woning van bedrijfsleiders (waarbij geen terbeschikkingstelling is van de bijhorende woning) het voordeel alle aard uitsluitend te bepalen volgens werkelijk waarde en kunnen de forfaits niet langer worden toegepast.

Indien de bijhorende woning eveneens ter beschikking wordt gesteld, kunnen de forfaitaire vergoedingen nog worden toegepast.

Aanslagjaar

AJ 2024
Bedrijfsleiders
Verwarming € 2.330,00
Elektriciteit (zonder verwarming) € 1.160,00
Anderen
Verwarming € 1.050,00
Elektriciteit (zonder verwarming) € 520,00

Aanslagjaar

  AJ 2023
Bedrijfsleiders
Verwarming € 2.130,00
Elektriciteit (zonder verwarming) € 1.060,00
Anderen
Verwarming € 960,00
Elektriciteit (zonder verwarming) € 480,00

Aanslagjaar

  AJ 2022
Bedrijfsleiders
Verwarming € 2.080,00
Elektriciteit (zonder verwarming) € 1.030,00
Anderen
Verwarming € 910,00
Elektriciteit (zonder verwarming) € 470,00

Aanslagjaar

  AJ 2022
Bedrijfsleiders
Verwarming € 2.060,00
Elektriciteit (zonder verwarming) € 1.030,00
Anderen
Verwarming € 930,00
Elektriciteit (zonder verwarming) € 460,00

Forfait enkel van toepassing wanneer degene die het voordeel ‘verwarming en/of elektriciteit’ verleent ook het onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend, ter beschikking stelt.