VAA gratis woonst

Berekening VAA gratis terbeschikkingstelling van een woning:

Gemeubileerde woning: KI x indexatiecoëfficiënt KI x 100/60 x 5/3 x 2

Andere woning: KI x indexatiecoëfficiënt KI x 100/60 x 2

Ongebouwd onroerend goed: geïndexeerd KI x10/9

Aanslagjaar

Inkomstenjaar Indexatiecoëfficiënt KI
2023 2,0915
2022 1,9084
2021 1,8630
2020 1,8492
2019 1,8230

Wordt het onroerend goed slechts gedurende een gedeelte van het jaar gebruikt, dan wordt het voordeel pro rata bepaald.

Voor conciërgewoning geldt steeds een maximum van 5/3 van het geïndexeerd KI.