VAA fiets

Wanneer een vennootschap/werkgever een fiets ter beschikking stelt aan een werknemer/bedrijfsleider, dewelke voor persoonlijk gebruik benut mag worden, ontstaat er in hoofde van deze laatste een voordeel alle aard.

Voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een 'bedrijfsfiets' die door de werkgever ter beschikking is gesteld, is sinds aj. 2010 wettelijk vrijgesteld van personenbelasting. Er dient geen VAA te worden aangegeven in hoofde van de werknemer/bedrijfsleider.