Vergelijking tarieven vennootschapsbelasting met personenbelasting

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Aanslagjaar

Vennootschapsbelasting
Crisisbijdrage -
Standaardtarief 25%
Standaardtarief incl. crisisbelasting -
Verlaagd tarief 20%
Verlaagd tarief incl. crisisbelasting -

(*) Bedrijfsleidersbezoldiging: € 45 000