Overzicht tarieven

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Aanslagjaar

Inkomsten 2022 / Aanslagjaar 2023
Inkomensschijf Tarief Op de volle schijven
€ 0,00 tot € 13.870,00 25% € 3.467,50
€ 13.870,00 tot 24.480,00 40% € 7.711,50
€ 24.480,00 tot € 42.370,00 45% € 15.762,00
vanaf € 42.370,00 50%  
     
Inkomsten 2023 / Aanslagjaar 2024
Inkomensschijf Tarief Op de volle schijven
€ 0,00 tot € 15.200,00 25% € 3.800,00
€ 15.200,00 tot 26.830,00 40% € 8.452,00
€ 26.830,00 tot € 46.440,00 45% € 17.276,50
vanaf € 46.440,00 50%