Tarieven personenbelasting

Overzicht tarieven

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Vergelijking tarieven vennootschapsbelasting met personenbelasting

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.