VAPZ

Zelfstandigen, vrije beroepers en bedrijfsleiders kunnen premies storten voor een vrij aanvullend pensioen (VAP) bij hun sociale verzekeringskas. De betaalde premies zijn weliswaar beperkt volgens het inkomen en maximaal beperkt tot een absoluut bedrag. Ze zijn aftrekbaar als beroepskost in de personenbelasting en zorgen dus voor een belastingbesparing + besparing op de gewone sociale bijdragen, die betaald worden op het netto belastbaar inkomen (na aftrek van sociale bijdragen en de VAP-premie).

Aanslagjaar

  Relatief maximum Absoluut maximum
VAPZ-standaard 8,17% van het netto belastbaar inkomen € 3.859,40
VAPZ-sociaal 9,40% van het netto belastbaar inkomen € 4.440,43

De aftrekbare maximumbijdrage moet voor het jaar van pensionering worden herleid naargelang van het aantal kwartalen waarvoor nog sociale bijdragen verschuldigd zijn.

De VAPZ-bijdrage is slechts aftrekbaar als sociale bijdrage op voorwaarde dat de belastingplichtige tijdens het belastbaar tijdperk de verschuldigde sociale bijdragen effectief en volledig heeft betaald.

De wet belet niet dat een zelfstandige bijdragen voor meer dan één vrij aanvullend pensioenplan betaalt en aftrekt als sociale bijdragen, zolang de maximabijdragen maar worden gerespecteerd.

  Relatief maximum Absoluut maximum
VAPZ-standaard 8,17% van het netto belastbaar inkomen € 3.965,77
VAPZ-sociaal 9,40% van het netto belastbaar inkomen € 4.562,82

De aftrekbare maximumbijdrage moet voor het jaar van pensionering worden herleid naargelang van het aantal kwartalen waarvoor nog sociale bijdragen verschuldigd zijn.

De VAPZ-bijdrage is slechts aftrekbaar als sociale bijdrage op voorwaarde dat de belastingplichtige tijdens het belastbaar tijdperk de verschuldigde sociale bijdragen effectief en volledig heeft betaald.

De wet belet niet dat een zelfstandige bijdragen voor meer dan één vrij aanvullend pensioenplan betaalt en aftrekt als sociale bijdragen, zolang de maximabijdragen maar worden gerespecteerd.

  Relatief maximum Absoluut maximum
VAPZ-standaard 8,17% van het netto belastbaar inkomen € 3.447,62
VAPZ-sociaal 9,40% van het netto belastbaar inkomen € 3.966,67

De aftrekbare maximumbijdrage moet voor het jaar van pensionering worden herleid naargelang van het aantal kwartalen waarvoor nog sociale bijdragen verschuldigd zijn.

De VAPZ-bijdrage is slechts aftrekbaar als sociale bijdrage op voorwaarde dat de belastingplichtige tijdens het belastbaar tijdperk de verschuldigde sociale bijdragen effectief en volledig heeft betaald.

De wet belet niet dat een zelfstandige bijdragen voor meer dan één vrij aanvullend pensioenplan betaalt en aftrekt als sociale bijdragen, zolang de maximabijdragen maar worden gerespecteerd.