Indexatiecoëfficient KI

Het kadastraal inkomen (KI) is geen reëel inkomen, maar een fictief huurinkomen dat aan elk onroerend goed (gebouwen, gronden,...) wordt toegekend, ook al wordt het niet verhuurd. Het wordt jaarlijks geïndexeerd met een indexatiecoëfficiënt.

Het geïndexeerd KI is relevant voor:

  • De belastbaarheid van het onroerend inkomen in de personenbelasting.
  • De onroerende voorheffing: die wordt namelijk berekend op het geïndexeerde kadastraal inkomen.
  • Het VAA woning.

Aanslagjaar

Aanslagjaar inkomstenbelastingen Aanslagjaar onroerende voorheffing Indexatiecoëfficiënt KI
2025 2024 2,1763
2024 2023 2,0915
2023 2022 1,9084
2022 2021 1,8630
2021 2020 1,8492
2020 2019 1,8230

Voor de inkomstenbelasting is het aanslagjaar in principe gelijk aan het inkomstenjaar + 1. Voor de onroerende voorheffing is het aanslagjaar daarentegen gelijk aan het inkomstenjaar. Om verwarring te vermijden vermelden we beide types aanslagjaren naast elkaar.