Forfaitaire vergoeding voor thuiswerk

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Ook een fan van thuiswerk? Sinds de coronacrisis heb je de mogelijkheid om van je werkgever een (belastingvrije) vergoeding te krijgen wanneer je structureel en regelmatig aan thuiswerk doet.

Aan deze voorwaarde voldoe je wanneer je het equivalent van één werkdag per week van thuis werkt tijdens de normale (voltijdse of deeltijdse) werkuren:

- één volledige werkdag; of

- twee halve werkdagen; of

- meerdere dagen van enkele uren per week.

Wanneer je deeltijds werkt, moet je werkgever het maximumbedrag niet pro rata verminderen. Hij mag de maximale vergoeding toekennen, ongeacht het aantal uren van de arbeidsovereenkomst.

Aanslagjaar

Periode Maximumbedrag
01/01/2023 - ... € 148,73 / maand
01/12/2022 - 31/12/2022 € 145,81 / maand
01/09/2022 - 30/11/2022 € 142,95 / maand
01/06/2022 - 31/08/2022 € 140,15 / maand
01/04/2022 - 31/05/2022 € 137,40 / maand
02/02/2022 - 31/03/2022 € 134,71 / maand
01/10/2021 - 31/01/2022 € 132,07 / maand
01/04/2021 - 30/09/2021 € 144,31 / maand
01/04/2020 - 31/03/2021 € 129,48 / maand
01/01/2020 - 31/03/2020 € 126,94 / maand

Volgende personen hebben geen recht op deze vergoeding:

- bedrijfsleiders;

- werknemers die buiten de normale werkuren (’s avonds of in het weekend) thuis werken;

- werknemers die werken in een ‘satellietkantoor’;

- werknemers die onder een bijzonder regime vallen (buitenlandse kaderleden, 'salary split' enzovoort).

Leuk om te weten is dat deze vergoeding vermeerderd kan worden met:

-maximum 20,00 euro per maand voor een privé-internetaansluiting en -abonnement; én

-maximum 20,00 euro per maand voor een privécomputer.