Forfaitaire fietsvergoeding

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Met de fiets naar het werk? Omwille van ecologische doelstellingen kan de werkgever het gebruik van de fiets om naar het werk te komen aanmoedigen.

De fietsvergoeding is een kilometervergoeding die de werkgever aan zijn personeel toekent die hun woon-werkverkeer geheel of deels met de fiets doen. De werkgever beslist zelf deze vergoeding toe te kennen of niet en beslist ook zelf over het bedrag.

Onderstaande bedragen geven het maximumbedrag weer per afgelegde kilometer waarbij deze kilometervergoeding vrijgesteld is van belasting. Dit betekent dat zolang het bedrag van de kilometervergoeding niet hoger is, hierop geen belasting betaald moet worden. Als de werkgever een hogere kilometervergoeding toekent, is het restbedrag belastbaar als beroepsinkomsten.

Aanslagjaar

Periode Vergoeding per kilometer
01/01/2023 - ... € 0,27 / km
01/01/2022 -31/12/2022 € 0,25 / km
01/01/2021 - 31/12/2021 € 0,24 / km
01/01/2020 - 31/12/2020 € 0,24 / km
01/01/2019 - 31/12/2019 € 0,24 / km