Huur

Huurherkwalificatie tot beroepsinkomen

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Belasting onroerend inkomen

Onroerende inkomsten zijn inkomsten die voortvloeien uit onroerende goederen, zoals woningen, appartementen en gronden. Als eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van een…