Werknemers, belastingplichtigen met winst, meewerkende echtgenoot en bedrijfsleiders

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Aanslagjaar

Forfaitaire beroepskosten
Vast tarief Tarief Maximum
    AJ 2024 AJ 2023 AJ 2022 AJ 2021
Bezoldiging werknemers en belastingplichtigen met winst 30,00% € 5.520,00 € 5.040,00 € 4.920,00 € 4.880,00
Bezoldiging meewerkende echtgenoten 5,00% € 4.850,00 € 4.430,00 € 4.320,00 € 4.290,00
Bezoldiging bedrijfsleiders 3,00% € 2.910,00 € 2.660,00 € 2.590,00 € 2.580,00