Forfaitaire beroepskosten

Burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Vrije beroepen (baten)

Zelfstandigen met baten kunnen kiezen voor een forfaitaire kostenaftrek. Deze forfaitaire kost wordt berekend op basis van het bruto jaarinkomen (excl. sociale bijdragen) volgens onderstaand schema.

Werknemers, belastingplichtigen met winst, meewerkende echtgenoot en bedrijfsleiders

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.