Dividenden personenbelasting

Overzicht dividenden

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Vrijgestelde dividenden

Je kan in de personenbelasting een algemene belastingvrijstelling genieten voor dividenden. De overheid heeft dit ingevoerd om het rechtstreeks investeren in bedrijven aan te moedigen.