Toevallige winsten of baten

Aanslagjaar

Toevallige winsten en baten
Belasting Forfaitaire kost
33% Werkelijke kost, geen forfait