Meerwaarden, verwezenlijkt ter gelegenheid van de gehele of gedeeltelijke overdracht van belangrijke deelnemingen aan rechtspersonen gevestigd buiten de EER

Aanslagjaar

TITEL
Belasting Forfaitaire kost