Meerwaarden op aandelen verwezenlijkt buiten het normaal beheer van een privévermogen

Aanslagjaar

TITEL
Belasting Forfaitaire kost