Meerwaarden op gebouwde onroerende goederen

Wanneer een belastingplichtige een in België gelegen gebouw met bijhorende grond vervreemdt ten bezwarende titel, wordt hij/zij mogelijks belast op de meerwaarde. Of er al dan niet een belasting is verschuldigd is afhankelijk van het tijdstip van de vervreemding en de wijze waarop het gebouw met bijhorende grond initieel werd verkregen.

Aanslagjaar

Belasting
Verkregen via schenking
> 3 jaar na schenkingsakte nihil
< 3 jaar na schenkingsakte en < 5 jaar na datum van verwerving ten bezwarende titel door schenker 16,5%
< 3 jaar na de schenkingsakte en > 5 jaar na datum van verwerving ten bezwarende titel door schenker nihil
Verkregen onder bezwarende titel
< 5 jaar na verkrijging 16,5%
> 5 jaar na verkrijging nihil
Grond verkregen onder bezwarende titel of via schenking en vervolgens op gebouwd
< 5 jaar na de verkrijging van de grond onder bezwarende titel door de belastingplichtige of de schenker hebben de bouwwerkzaamheden aanvang genomen én het geheel wordt > 5 jaar na de datum van de eerste ingebruikneming of verhuring vervreemd 16,5%