Persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van een uitvinding toegekend aan onderzoekers

Aanslagjaar

TITEL
Belasting Forfaitaire kost
  10%