Prijzen en subsidies, rente en pensioenen toegekend aan geleerden, schrijvers en kunstenaars

Aanslagjaar

Prijzen en subsidies
Belasting Forfaitaire kost
16,50%