Vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen

Zelfstandigen die geen of ontoereikende voorafbetalingen op de personenbelasting verrichten, zullen onderworpen worden aan een vermeerdering. Echter kan deze vermeerdering geheel of gedeeltelijk weggewerkt worden door tijdig voorafbetalingen te doen.

Aanslagjaar

Vermeerdering en wegwerken vermeerdering
  AJ 2025 AJ 2024 AJ 2023
Globale vermeerdering 9,00 % 4,50 % 2,25 %
Voordelen volgens uiterste datum van storting:      
VA 1 (10/4) 12,00 % 6,00 % 3,00 %
VA 2 (10/7) 10,00 % 5,00 % 2,50 %
VA 3 (10/10) 8,00 % 4,00 % 2,00 %
VA 4 (20/12) 6,00 % 3,00 % 1,50 %
Geen vermeerdering indien ze lager is dan      
% van de grondslag waarop ze is berekend 0,50 % 0,50 % 0,50 %
bedrag - absolute grens € 100 € 90 € 80