Vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen

Zelfstandigen, vrije beroepers en bedrijfsleiders die geen of ontoereikende voorafbetalingen op de personenbelasting verrichten, zullen onderworpen worden aan een vermeerdering. Echter kan deze vermeerdering geheel of gedeeltelijk weggewerkt worden door tijdig voorafbetalingen te doen.
De eerste drie jaren van zijn zelfstandige activiteit is de vrije beroeper, de zelfstandige of de bedrijfsleider vrijgesteld van voorafbetalingen. Hij moet dan m.a.w. geen voorafbetalingen doen om een eventuele vermeerdering te vermijden.

Aanslagjaar

Vermeerdering en wegwerken vermeerdering
  AJ 2025 AJ 2024 AJ 2023
Globale vermeerdering 9,00 % 4,50 % 2,25 %
Vermindering van de vermeerdering volgens datum van storting      
VA 1 (10/4) 12,00 % 6,00 % 3,00 %
VA 2 (10/7) 10,00 % 5,00 % 2,50 %
VA 3 (10/10) 8,00 % 4,00 % 2,00 %
VA 4 (20/12) 6,00 % 3,00 % 1,50 %
Geen vermeerdering indien ze lager is dan      
% van de grondslag waarop ze is berekend 0,50 % 0,50 % 0,50 %
bedrag - absolute grens € 100 € 90 € 80