Belastingen & Heffingen

Kies een aanslagjaar en bekijk het overzicht. Steeds aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Een overzicht van de aftrekbaarheid inzake de verschillende belastingen en heffingen op de verschillende beleidsniveaus.

Aanslagjaar

  Aftrekbaarheid beroepskost Btw-aftrek
Gewestbelastingen    
Onroerende voorheffing, aftrekbaar doch niet meer verrekenbaar Aftrekbaar N.v.t.
Registratierecht Aftrekbaar N.v.t.
Gemeente- en provinciebelasting Aftrekbaar N.v.t.
Kilometerheffing vrachtwagens (vroegere Eurovignet) Aftrekbaar N.v.t.
Belasting op spelen en weddenschappen Aftrekbaar N.v.t.
Belasting op automatische ontspanningstoestellen (gokautomaten, bingokasten etc.) Aftrekbaar N.v.t.
Openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken Aftrekbaar N.v.t.
Opcentiemen geïnd door de OVAM Aftrekbaar N.v.t.
Heffing op meststoffen Niet aftrekbaar N.v.t.
Heffing op leegstaande bedrijfsgebouwen Niet aftrekbaar N.v.t.
Heffing op waterverontreiniging Niet aftrekbaar N.v.t.
Planbatenheffing Niet aftrekbaar N.v.t.
Waterwegenvignet Niet aftrekbaar N.v.t.
Heffing op winning grondwater Niet aftrekbaar N.v.t.
Dossiertaks milieuvergunning Niet aftrekbaar N.v.t.
Retributie privatief gebruik (water)wegen en aanhorigheden Niet aftrekbaar N.v.t.
Federale belastingen    
Vennootschapsbelasting Niet aftrekbaar N.v.t.
Forfaitair gedeelte buitenlandse belasting (voor zover werkelijk verrekend met verschuldigde vennootschapsbelasting) Niet aftrekbaar N.v.t.
Verhogingen, vermeerderingen, kosten nalatigheidsintresten m.b.t. deze niet-aftrekbare belastingen Niet aftrekbaar N.v.t.