Bonificatie voorafbetalingen

Een bonificatie is een belastingvermindering in de personenbelasting. Als u genoeg voorafbetalingen doet, krijgt u een korting op uw te betalen belasting. Het bedrag van de bonificatie is gelijk aan de som van het product van de desbetreffende voorafbetaling vermenigvuldigd met een percentage.

Aanslagjaar

Voorafbetaling   AJ 2025 AJ 2024
VA1   6,00% 3,00%
VA2   5,00% 2,50%
VA3   4,00% 2,00%
VA4   3,00% 1,50%