Bonificatie voorafbetalingen

Een bonificatie is een belastingvermindering in de personenbelasting. Wie geen voorafbetalingen moet doen (bv. een loontrekkende) of wie reeds voldoende voorafbetaalde, heeft, als hij toch nog voorafbetaalt, recht op een vermindering van belasting of zgn. bonificatie. Dit geldt wel slechts in de mate waarin er belasting verschuldigd is.

Aanslagjaar

Voorafbetaling AJ 2025 AJ 2024
VA1 6,00% 3,00%
VA2 5,00% 2,50%
VA3 4,00% 2,00%
VA4 3,00% 1,50%