Belastingvermindering restauratie van beschermde monumenten

Investeer je als eigenaar, erfpachthouder, vruchtgebruiker of opstalhouder in de restauratie en het onderhoud van je beschermd onroerend erfgoed? Dan kunnen je uitgaven voor uitgevoerde werken in aanmerking komen voor belastingvermindering.

Aanslagjaar

Maximaal bedrag Belastingvermindering

25.000 EUR

30 %