Restauratie van beschermde monumenten

Een eigenaar, erfpachthouder, vruchtgebruiker of opstalhouder die investeert in de restauratie en het onderhoud van een beschermd onroerend erfgoed, kan voor dergelijke uitgaven in aanmerking komen voor een belastingvermindering in de personenbelasting.

Aanslagjaar

Maximaal bedrag Belastingvermindering

25.000 EUR

30 %