Rechtsbijstandsverzekering

Om de rechtsbijstandsverzekering toegankelijker te maken, werd een belastingvermindering ingevoerd voor premies die de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk werkelijk heeft betaald voor een individueel gesloten rechtsbijstandsverzekering die voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Aanslagjaar

Maximaal bedrag premie Belastingvermindering

310 EUR

40 %
 
 
Lees meer over de voorwaarden voor de belastingvermindering.
Maximaal bedrag premie Belastingvermindering

320 EUR

40 %
 
 
Lees meer over de voorwaarden voor de belastingvermindering.