Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering

Om de rechtsbijstandsverzekering toegankelijker te maken, werd een belastingvermindering ingevoerd voor premies die de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk werkelijk heeft betaald voor een individueel gesloten rechtsbijstandsverzekering die voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Aanslagjaar

Maximaal bdrag Belastingvermindering

310 EUR

40 %
 
Let op: wanneer beide echtgenoten of wettelijk samenwonende partners samen een rechtsbijstandsverzekering hebben gesloten, komen de betaalde premies niet in aanmerking voor de belastingvermindering. Een verzekering gesloten door verschillende belastingplichtigen is immers niet individueel gesloten.
Lees meer over de belastingvermindering voor de rechtsbijstandsverzekering.

Aanslagjaar

Maximaal bedrag Belastingvermindering

320 EUR

40 %
 
Let op: wanneer beide echtgenoten of wettelijk samenwonende partners samen een rechtsbijstandsverzekering hebben gesloten, komen de betaalde premies niet in aanmerking voor de belastingvermindering. Een verzekering gesloten door verschillende belastingplichtigen is immers niet individueel gesloten.
Lees meer over de belastingvermindering voor de rechtsbijstandsverzekering.