Adoptieprocedure

In de personenbelasting wordt een belastingvermindering verleend voor uitgaven verricht in het kader van een adoptieprocedure waarin een erkende adoptiedienst tussenkomt.

Aanslagjaar

Maximaal bedrag Belastingvermindering
6.280 EUR per adoptieprocedure 20 %
 
Opgelet:
- het maximumbedrag geldt per adoptieprocedure. Indien de adoptieprocedure is ingezet door twee belastingplichtigen, wordt dit maximumbedrag voor elk van hen beperkt tot de helft.
- De belastingvermindering wordt verleend voor het belastbare tijdperk waarin de adoptieprocedure wordt beëindigd voor de uitgaven die gedaan zijn in dat belastbare tijdperk en voor de uitgaven gedaan in de vijf daaraan voorafgaande belastbare tijdperken.
Maximaal bedrag Belastingvermindering
6.530 EUR per adoptieprocedure 20 %
 
Opgelet:
- het maximumbedrag geldt per adoptieprocedure. Indien de adoptieprocedure is ingezet door twee belastingplichtigen, wordt dit maximumbedrag voor elk van hen beperkt tot de helft.
- De belastingvermindering wordt verleend voor het belastbare tijdperk waarin de adoptieprocedure wordt beëindigd voor de uitgaven die gedaan zijn in dat belastbare tijdperk en voor de uitgaven gedaan in de vijf daaraan voorafgaande belastbare tijdperken.