Meerwaarden op gebouwde onroerende goederen

Aanslagjaar

TITEL
Belasting Forfaitaire kost
16,5%