Prijzen en subsidies, rente en pensioenen toegekend aan geleerden, schrijvers en kunstenaars

Aanslagjaar

TITEL
Belasting Forfaitaire kost